Alle kunder som er tilkoblet nettstasjon i Johan Nygårs gate skal ha fått tilbake strømmen cirka kl.10:00 i dag. Ta kontakt med vakttelefon, 46 87 92 22, hvis det skulle være noe. 

Lille Espe/ Nedre Heidal, her er høyspentlinjen tatt av ras. Feilretting må avventes til området er trygt. Det blir flyvning med drone for å kartlegge omfanget av feilen når adkomstveier er åpne. 

T2250 Hølmo (Thoøya); på grunn av feil i høyspentnettet er det fortsatt strømløst. Fjellnett får ikke inn i rasområdet på feilretting før dette er friskmeldt. Dette prioriteres så snart vi får klarsignal. Dette gjelder kunder som er evakuert.

Oppdatering 9.8.23 kl 22:04

På grunn av flom er flere av våre kunder i Johan Nygårdgate uten strøm. Dessverre lar ikke denne feilen seg rette før vannet trekker seg tilbake. Vi følger situasjonen og kommer til å ta en ny vurdering i morgen tidlig. Berørte kunder blir oppdatert på SMS.

Oppdatering 9.8.23 kl 19:30

På grunn av feil i strømforsyningen må strekningen Eidefossen-Stade kobles ut om kort tid. Det forventes at strømmen er tilbake innen 2 timer.

Oppdatering 9.8.23 kl 18:34

På grunn av feil så er det strømløst i området Åmot-Ekre. Feilsøking pågår.

Oppdatering 9.8.23 kl 15:10

Nå har alle unntatt 14 kunder i Sjolivegen Heidal, samt de evakuerte beboerne i Veggumsvegen fått tilbake strømmen.

Oppdatering 9.8.23 kl 14:20

Nå har alle kunder fått igjen strømmen, unntatt de som tilhører 5 trafoer i området nær Ellingsbø i Heidal, samt de evakuerte beboerne i Veggumsvegen.

Oppdatering 9.8.23 kl 13.30

Nå har mange fått igjen strømmen. Det gjenstår 637 kunder. Det gjelder vel 600 kunder i området fra Bjølstadmo og nedover mot Ekre. De fleste av disse vi få tilbake strømmen innen 30-45min, men som nevnt blir det igjen 5 nettstasjoner i området nær Ellingsbø. 

Det er igangsatt aggregat på T2250 Hølmo (Thoøya - Veggumsvegen) som forsyner de som ikke er evakuert.

Oppdatering 9.8.23 kl 12

09.08.2023 kl 12:15 Vi har i øyeblikket ca 2200 kunder som er strømløse, i området Heidal - Sjodalen. De fleste vil få igjen strømmen i løpet av ca. 2 timer.

Våre mannskaper jobber med feilretting på Heidalsskogen. Dette skal få strømmen tilbake til Heidal og Sjodalen  Det er estimert rettetid på ca to timer, med unntak av 5 nettstasjoner i området nær Ellingsbø i Heidal.

For Veggumsvegen, er vi i gang med å få satt opp et aggregat for provisorisk forsyning for de som ikke er evakuert i dette området. De evakuerte husholdningene er ikke prioritert for øyeblikket.