RME/NVE publiserer strømstøttesatsene for foregående måned den 1. i hver måned.  Dersom det blir strømstøtte i vårt område, trekker Fjellnett as fra strømstøtten på nettleiefakturaen, til de som er registrert som husholdning i vårt system.

RME/NVE har god beskrivelse av reglene, sett deg inn i reglene, for å finne ut om du er berettiget strømstøtte:
Strømstøtte for husholdninger.

Vi har pr. 1. desember 2022, hatt strømstøtte  bare i september 2022 i vårt område, men mye tyder på at det kan bli strømstøtte flere ganger utover vinteren.

Dersom du ikke fikk strømstøtte på den fakturaen du mottok i begynnelsen av oktober, men mener du er berettiget strømstøtte, kan du kontakte oss på epost: nett@fjellnett.no 

Vi må da ha utførlig informasjon/dokumentasjon om bruken av ditt elektriske anlegg, og du må referere til målernummer eller målepunktid, sammen med navn og anleggsadresse.

Landbruk.

Landbruksnæringen har egen ordning, der en evt. strømstøtte må søkes om via altinn til Landbruksdirektoratet. Det er viktig at de som har rett på slik støtte, registrerer seg i Altinn innen bestemte frister. Du kan lese om dette her:

Kombinert husholdning - landbruk over samme strømmåler.

NVE/RME har følgende beskrivelse av reglene rundt dette:

JEG DRIVER MED LANDBRUK, MEN HAR OGSÅ HUSHOLDNINGSFORBRUK KNYTTET TIL DETTE MÅLEPUNKTET. HVILKEN STØTTE HAR JEG RETT PÅ?

 • Dersom du har både husholdnings- og næringsforbruk bak et felles målepunkt, og det dominerende forbruket er husholdningsforbruk, skal du være registrert som husholdningskunde og være omfattet av støtteordningen for husholdninger for forbruk inntil 5 000 kWh per måned. Det er nettselskapet som betaler ut denne stønaden. 

  Er næringsforbruket som kommer i tillegg til husholdningsforbruket knyttet til aktiv jordbruks- eller veksthusproduksjon, vil Landbruksdirektoratet utbetale støtte for forbruk over 5 000 kWh per måned. 

  Er næringsforbruket som kommer i tillegg til husholdningsforbruket knyttet til annen næring enn aktiv jordbruks- eller veksthusproduksjon, er forbruket over 5 000 kWh per måned ikke omfattet av noen støtteordning.   

  Dersom du har både husholdnings- og næringsforbruk bak et felles målepunkt, og det dominerende forbruket er næringsforbruk (jordbruks- eller veksthusproduksjon), er alt forbruket omfattet av støtteordningen for jordbruks- eller veksthusproduksjon. Det er Landbruksdirektoratet som betaler ut denne stønaden. Spørsmål om ordningen må du rette til Landbruksdirektoratet. 

JEG DRIVER MED LANDBRUK OG HAR FÅTT FRATREKK FOR 5000 KWH FRA LANDBRUKSDIREKTORATET, MEN IKKE MOTTATT STØTTE FOR MIN HUSHOLDNING FRA NETTSELSKAPET. HVA GJØR JEG?

 • Landbruksdirektoratet trekker fra 5 000 kWh for kunder de har informasjon om at er husholdningskunder. Dersom det dominerende strømforbruket bak måleren din går til husholdningsforbruk, skal du være registrert som husholdningskunde hos nettselskapet. Hvis du mener du er en husholdningskunde, men ikke har mottatt støtte for inntil 5 000 kWh må du ta kontakt med nettselskapet. Ved uenighet mellom deg og nettselskapet om rett til å bli omfattet av ordningen, kan du klage til Reguleringsmyndigheten for energi.   

  Dersom strømforbruket bak måleren din både går til husholdningsforbruk og til jordbruks- eller veksthusproduksjon, men det dominerende forbruket går til jordbruks- eller veksthusproduksjon, har du ikke rett på støtte fra nettselskapet.  Om du likevel har fått fratrekk i støtte for 5000 kWt fra Landbruksdirektoratet, kan du sende klage til Landbruksdirektoratet. 

 

Utfordringer / potensielle feil:

Vi i Fjellnett er dessverre ikke synske, så vi er avhengig av at vi får beskjed fra kundene der det kan være noe feil. Strømstøtteordningen medfører mye ekstra arbeid for oss som nettselskap. Vi må derfor ha alle henvendelser skriftlig på epost til nett@fjellnett.no, så vi kan behandle henvendelsene i tur og orden.

 • Det er etterhvert mange nedlagte gardsbruk i vårt område. Fjellnett kan ikke vite om det fortsatt er drift på din gard, eller om dette nå er hovedsaklig husholdningsforbruk.
 • Du som kunde har en plikt til å etterse at den støtten du evt. får, er riktig i forhold til regelverket.
 • Dersom du har mottatt uberettiget støtte, plikter du å varsle oss som nettselskap, slik at dette blir korrigert. 
 • Varsel om feil/korrigeringer sendes til: nett@fjellnett.no. Eposten må inneholde beskrivelse av hva som du mener er feil, og begrunnelse for dette. Det må også opplyses om hvilket målepunktid/målernummer og anleggsadresse henvendelsen gjelder for.