Les RME/NVE sin informasjon om dette her: Fritidsbolig/husholdning

Dersom dette gjelder deg, må du sende Epost til nett@fjellnett.no, der du forteller oss om dette og som er vedlagt enten:

  • Bruksendringstillatelse fra kommunen. Dette gir rett til støtte fra bruksendringsdato.
  • Adressehistorikk fra folkeregisteret, som viser bostedsadresse på hytta. Denne må vise at adressen var endret FØR 18. januar 2023. Da kan man få støtte tilbake til 1.september 2022. Du kan selv logge inn på https://www.skatteetaten.no/min-side/, og hente ut din adressehistorikk.

 

  • Dersom folkeregistrert adresse er endret ETTER 18.januar 2023, må man legge ved både innvilget bruksendringsstillatelse fra kommunen og adressehistorikk. Da kan man få støtte fra bruksendringsdato.

Eposten må inneholde målernummer og/eller målepunkt id, samt anleggsadressen (hytta sin adresse).

Når du har sendt epost til oss, skal du få en kvittering som inneholder et REF.NR. Det er viktig at du har mottatt denne, da det er kvittering for at vi har mottatt saken.

Vi vil ta sakene i tur og orden, og du vil få tilbakemelding når vi har behandlet saken. Eventuell strømstøtte vil komme på neste nettleiefaktura.