Høgspenning livsfare.

Dersom det ligger tre over strømlinjer, må man også anta at linja er strømførende. Et tre kan lede strøm, og man må holde god avstand og aldri berøre et slik tre. Får man strømgjennomgang gjennom kroppen, kan det være med fatalt utfall. Et tre som henger på ei strømlinje kan også falle ned og forårsake skade.

Kontakt oss.

Om dere ser at det ligger tre over våre strømlinjer, eller et tre er i ferd med å legge seg på linja, er vi takknemlige for at dere varsler oss.

Dersom det er en akutt situasjon, ta kontakt med oss på tlf. 61 23 82 90 i kontortiden, eller på vakttelefon 468 79 222 etter stengetid.

Om situasjonen ikke er akutt med strømbrudd, så kan du melde inn observasjon ved bruke vårt skjema som du finner her: Observasjoner 

Observasjoner innmeldt på skjema, blir registrert påfølgende kontordag.

Felling av tre i nærheten av strømlinjer.

Felling av trær i nærheten av strømlinjer, bør utføres av fagfolk. Fjellnett har egne skogryddere som kan gjøre dette på en sikker måte. Dersom trær legger seg på strømlinja og det blir strømbrudd som berører mange nettkunder, kan det få store økonomiske konsekvenser. Folk kan i ytterste konsekvens bli erstatningspliktige. Ta derfor kontakt med oss, dersom trær nær strømlinjer må tas ned. Om dette er arbeid vi gjør gratis eller at det blir fakturert, kommer an på hvordan det er på det aktuelle stedet. Tjenesten faktureres etter medgått tid. Les mer om dette her: Trefelling