Du finner nettleiesatsene våre her: Nettleie

Forbruksavgiften i 2024 blir(tall i parantes er satser i 2023):

  • Januar-mars: 9,51 øre/kWh (9,16 øre/kWh)
  • April-desember: 16,44 øre/kWh (15,84 øre/kWh)
  • Forbruksavgift for industrien: 0,58 øre/kWh (0,546 øre/kWh)