Alle tilgjengelige mannskaper er ute, for å rette feil på strømnettet. Det er utfordrende, da mange veger er stengt, og det har gått flere jordras som har dratt med seg stolper og kabler.

Vi har satt Beredskap/Krisestab, og alle ressurser er tatt i bruk for å rette feil så raskt som overhodet mulig. 

Ved observasjoner som kan hjelpe oss med raskere lokalisering av feil ring 61238090.

Ved feil som vi har fått kjennskap til, blir det sendt ut SMS-varsel. Følg ellers med på vårt STRØMBRUDDKART.