Kunden bør kontakte elektroinstallatør før man går til anskaffelse av elbil-lader og annet effektkrevende utstyr. Dette for å få en vurdering av kundens installasjon, og få vurdert om forsyningsnettet til Fjellnett må endres. Hvis nettet må forsterkes, kan deler eller hele kostnaden bli belastet kunden som et anleggsbidrag. Dette er i henhold til gjeldende Forskrift om kontroll av nettvirksomheten.

Installasjon av elbil-ladere er meldingspliktig fra og med 20 A, uansett spenning, en-fas eller trefas.

Det vises og til Sintef sin rapport fra 2012 om utfordringen ved effektkrevende apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet: Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet. (PDF, 1MB)

Elbil-lading hjemme.

Vi anbefaler ikke installasjon av 1-fas lading med over 20 ampere strømstyrke, da dette kan skape skeivbelastning og forstyrrelser i strømnettet.  Det kan gi forstyrrelser og skader på elektrisk utstyr i eget hus og det kan i verste fall også påvirke naboene. Vær oppmerksom på at det i  Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet_(ekstern lenke), står at den kunden som forårsaker støy, selv er utbedringspliktig.

I praksis betyr det at ved lading på 1-fas 230 V med høye strømstyrker så øker en risikoen for skjevspenning, flimmer, overharmoniske spenninger og andre forstyrrelser som faller inn under den nevnte forskriften.

Hvis du ønsker høyere ladeeffekt kan du få installert en 3-fase ladestasjon for 230 volt IT som innholder en transformator som transformerer spenningen opp til 400 volt.  Med 3-fas anlegg slipper du problem med skjeivbelastning og vil få høyere effekt.  Dette forutsetter at ladeinntaket på bilen håndterer 3-fase tilkobling, noe du må sjekke med leverandøren av bilen.

Regulert av forskrifter

Nettselskapene i Norge er underlagt forskrifter fra blant andre Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NVE regulerer strøm og
spenningskvalitet gjennom Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. (ekstern lenke) Forskriften har strenge krav til skjevbelastning, flimmer, overharmoniske spenninger, spenningsdipper m.m. (kapittel 3).
Hovedprinsippet i forskriften er at den som forårsaker forringet spenningskvalitet, må rette opp kvaliteten (§2-1).