Nettleiepriser Næringskunder fra 1.1.2019
Priser eks. statens avgiftssatser
Fastbeløp (kr pr. år)Kr 2500,-
Effektledd (kr/kW pr. år)
- Første 100 kWKr 412,80
- Neste 100 kWKr 351,00
- Neste 200 kWKr 289,00
- Over 400 kWKr 248,00
Energiledd (øre pr. kWh)
- Sommer (f.o.m. 1.5 til 1.10)øre/kWh 8,02
- Vinter (f.o.m. 1.1 til 1.5. og f.o.m. 1.10. t.o.m. 31.12)øre/kWh 8,28
Statlige avgifter:
- Forbruksavgift ordinær sats(øre pr. kWh)øre/kWh 15,83
- Forbruksavgift lav sats(øre pr. kWh) *øre/kWh 0,50
Merverdiavgift25%

 

*lav sats for forbruksavgift gjelder for industrien etter nærmere regler i forskrift om særavgifter kapittel 12. Se forskriften på lovdata.no

For tredje år på rad holder vi nettleien uendret.

Nettleien består av tre ledd; et fastledd, et effektledd og et energiledd. 

Les om nettleiens ulike tariffledd her: Nettleieforklaring og fellesbestemmelser