For byggestrømkasser med automatisk timemåler, brukes avleste verdier for avregning av nettleiens energiledd og effektledd. For kasser uten timemåler, avregnes effektleddet etter en fast effekt på 3 kW for små kasser og 6 kW for store kasser.

Byggestrøm avregnes etter samme priser som vist i vårt nettleiehefte: Nettleie 2019 (PDF, 1MB)

I tillegg betales:

Montering/demontering

  • kr 3.200,- (kr 2.560,- eks. mva). Halv pris på kasse nr 2 og de neste ved montering av flere kasser samme dag.

Ukeleie

  • kr 108,- (kr 86,40,- eks. mva) for kasser med hovedsikringer på maks 63A
  • kr 207,- (kr 165,60,- eks. mva) for kasser med hovedsikringer større enn 63A, og som har stått på samme sted mer enn 2 år.

Annet


I spesielle tilfeller kan egen byggestrømskasse benyttes. Det skal da monteres måleutstyr fra Eidefoss nett i byggestrømskassen.

Kostnad for montering/demontering av måleutstyret er kr 2.225,- (1.780,- eks. mva), og kommer i tillegg til kostnad for kasse- montering/ demontering.

Private kasser avregnes etter målte effektverdier.

For byggestrømskasser uten automatisk måleravlesning, sendes det ut måleravlesningskort. Det forventes at de som leier kasse, leser av strømmåler og returnerer avlesning til oss.