Nettleien består av tre ledd; et fastledd, et effektledd og et energiledd.

Nettleiepriser Næringskunder fra 1.1.2020
Priser eks. statens avgiftssatser
Fastbeløp (kr pr. år)Kr 2500,-
Effektledd (kr/kW pr. år)
- Første 100 kWKr 412,80
- Neste 100 kWKr 372,00
- Neste 200 kWKr 330,00
- Over 400 kWKr 310,00
Energiledd (øre pr. kWh)
- Sommer (f.o.m. 1.5 til 1.10)øre/kWh 8,01
- Vinter (f.o.m. 1.1 til 1.5. og f.o.m. 1.10. t.o.m. 31.12)øre/kWh 8,28
Statlige avgifter:
- Forbruksavgift ordinær sats(øre pr. kWh)øre/kWh 16,13
- Forbruksavgift lav sats(øre pr. kWh) *øre/kWh 0,505
Merverdiavgift25%

 

*lav sats for forbruksavgift gjelder for industrien etter nærmere regler i forskrift om særavgifter kapittel 12. Se forskriften på lovdata.no

Les om nettleiens ulike tariffledd og fellesbestemmelser: HER