For byggestrømkasser med automatisk timemåler, brukes avleste verdier for avregning av nettleiens energiledd og effektledd. For kasser uten timemåler, avregnes effektleddet etter en fast <a class="keyword-replacement keyword-replacement-list keyword-replacement-effekt" href="/" target="" title="Effekten måles i watt (W). Den er lik produktet av spenningen og strømmen. 1000 watt er lik 1 kilowatt (kW). Ut av disse enkle reglene kan vi få den matematiske formelen: 
W=VxA
Effekt er lik spenning multiplisert med strøm.">effekt</a> på 3 <a class="keyword-replacement keyword-replacement-list keyword-replacement-kw" href="/" target="" title="kiloWatt, 1000 W, enhet for effekt, ytelse, kapasitet">kW</a> for små kasser og 6 <a class="keyword-replacement keyword-replacement-list keyword-replacement-kw" href="/" target="" title="kiloWatt, 1000 W, enhet for effekt, ytelse, kapasitet">kW</a> for store kasser.

Byggestrøm avregnes etter samme priser som vist i vårt nettleiehefte: Nettleie 2020 (PDF, 1MB)

I tillegg betales:

Montering/demontering

  • kr 3.600,- (kr 2.880,- eks. mva). Halv pris på kasse nr 2 og de neste ved montering av flere kasser samme dag.

Ukeleie

  • kr 132,50,- (kr 106,- eks. mva) for kasser med hovedsikringer på maks 63A
  • kr 250,- (kr 200,- eks. mva) for kasser med hovedsikringer større enn 63A, og som har stått på samme sted mer enn 2 år.

Annet


I spesielle tilfeller kan egen byggestrømskasse benyttes. Det skal da monteres måleutstyr fra Eidefoss nett i byggestrømskassen.

Kostnad for montering/demontering av måleutstyret er kr 3.600,- (2.880,- eks. mva), og kommer i tillegg til kostnad for kasse- montering/ demontering.

Private kasser avregnes etter målte effektverdier.

For byggestrømskasser uten automatisk måleravlesning, sendes det ut måleravlesningskort. Det forventes at de som leier kasse, leser av strømmåler og returnerer avlesning til oss.