Hele Norge innfører i 2022 nye nettariffer med kapasitetsledd, eller Fastledd effekt som det også kalles. Fjellnett har hatt slik tariff for alle nettkunder siden 2009, og vi fortsetter med samme modell også i 2022. 
Nettleien holdes uendret i forhold til 2021-priser til 1.4.2022. Fra 1.4.22 settes nettleia ned, tilsvarende Statnett sin nettleiereduksjon fra samme dato.

Nettleien består av tre ledd; et fastledd, et fastledd effekt og et energiledd.

Nettleiepriser for privatkunder fra 1.1.2022, med endring 1.4.2022
Priser inkl. statens avgiftssatser
Fastledd (kr pr. år)kr 2125,00
Fastledd effekt januar - mars (kr/kW pr. år) (f.o.m. 01.01. t.o.m. 31.03)kr   475,00
Fastledd effekt april - desember (kr/kW pr. år) (f.o.m. 01.04 t.o.m. 31.12)kr   359,00
Energiledd januar - mars (f.o.m. 01.01. t.o.m. 31.03)øre/kWh 22,37
Energiledd april - desember (f.o.m. 01.04. t.o.m 31.12) NB. forbruksavgiften til staten øker 1.4.22, se info lengre ned.øre/kWh 28,75 (satt ned fra 30,49)

Fastleddet på nettleia inneholder to elementer.

  • Grunnbeløp kr 2125,-

  • Effektdel. Kunden sin effekt blir multiplisert med satsen som du ser i tabellen over.  Effekten kommer fram som vist HER 

Til sammen utgjør dette en årskostnad, som du får 1/12 av på fakturaen hver måned.

Energileddet er sammensatt slik:

Energiledd januar-mars: nettleie 7,982 øre/kWh + enovaavgift 1 øre/kWh + forbruksavgift 8,91 øre/kWh=17,892 + 25% mva = 22,365 øre/kWh

Energiledd fra 1.4.22: nettleie 6,59 øre/kWh + enovaavgift 1 øre/kWh + forbruksavgift 15,41 øre/kWh= 23 + 25% mva = 28,75 øre/kWh. Denne satsen var før Statnett lanserte sin reduksjon i nettleien; 30,49 øre/kWh.

Nettleien inneholder følgende avgifter til staten:

Regjeringen har pga de høye strømprisene vinteren 2021/22 vedtatt å halvere forbruksavgiften for januar, februar og mars. For resten av året er det en reduksjon på 1,5 øre/kWh i forhold til 2021-prisen.

  • Forbruksavgift 1.1.22 t.o.m 31.3.22: 8,91 øre/kWh

  • Forbruksavgift f.o.m. 1.4.22: 15,41 øre/kWh

  • Enovaavgift 1 øre/kWh

  • 25% merverdiavgift.

Det betyr at nettleie uten statens avgifter er:

Fastbeløp kr 1700,-, Fastledd Effekt kr 380, Energiledd  7,982 øre/kWh. 

Les om nettleiens ulike tariffledd og fellesbestemmelser: HER