Nettleiepriser næringskunder fra 1.4.2022
Priser
Fastledd grunnbeløp, inkl. enovaavgift kr 800,- (kr pr. år)Kr 2500,-
Fastledd Effekt (kr/kW pr. år)
- Første 100 kWKr 287,20
- Neste 100 kWKr 258,00
- Neste 200 kWKr 230,00
- Over 400 kWKr 215,00
Energiledd (øre pr. kWh)
- Energileddøre/kWh 6,59
Statlige avgifter
- Enovaavgift (legges inn i fastbeløpet 1700+800)kr 800,00
- Forbruksavgift ordinær sats (øre pr. kWh)øre/kWh 15,41
- Forbruksavgift lav sats(øre pr. kWh) *øre/kWh 0,546
Merverdiavgift25%

Nettselskapene i Norge innfører  i 2022 nettariffer med kapasitetsledd fra 1.7.22. Fjellnett har hatt slik tariffering for alle nettkunder siden 2009, så for våre kunder blir det ingen endring i måten nettleien tarifferes på.

*lav sats for forbruksavgift gjelder for industrien etter nærmere regler i forskrift om særavgifter kapittel 12. Se forskriften på lovdata.no

Les om nettleiens ulike tariffledd og fellesbestemmelser: HER