Nettselskapene i Norge innfører nettariffer med kapasitetsledd, eller fastledd, som det også kalles fra 1.7.2022. Fjellnett har hatt slik tariff for alle nettkunder siden 2009, og vi fortsetter med samme modell også i 2022. For våre nettkunder, blir det derfor ingen endring i tarifferingen fra 1.7.22. 

 

Nettleiepriser for privatkunder fra 1.4.2022
Priser inkl. statens avgiftssatser
Fastledd (kr pr. år)kr 2125,00
Fastledd effektkr   359,00
Energileddøre/kWh 28,75 

Fastleddet på nettleia inneholder to elementer.

  • Grunnbeløp kr 2125,-

  • Effektdel. Kunden sin effekt blir multiplisert med satsen som du ser i tabellen over.  Les mer om de ulike delene av nettleien og fellesbestemmelser HER 

Til sammen utgjør dette en årskostnad, som du får 1/12 av på fakturaen hver måned.

Den enkelte kunde sitt eget bruksmønster avgjør hva den enkelte kunde blir fakturert i fastledd effekt. Vi måler hver enkelt kunde sitt strømforbruk hver klokketime, dette er effekten som blir brukt videre. Gjennomsnittet av de fem høyeste effektene, løpende siste 12 mnd, forut for fakturatermin, som blir brukt som grunnlag for avregning av Fastledd effekt.  Alle effektene gjennom året blir vektet mot en sesongfaktor. Deretter tar man den høyeste effekten pr. uke, trekker ut de fem høyeste effektene, og beregner gjennomsnittet av disse.Den utregnede gjennomsnittseffekten blir fakturert, og effekten kan ha 2 desimaler. Med denne metoden slipper kunden at fastleddet blir veldig høyt om vinteren, når man vanligvis også har høyest strømforbruk og strømprisene ofte er høye. Du som kunde får dette jevnt fordelt utover året i stedet.

Tabellen viser kostnad pr. måned og pr. år etter nevnte gjennomsnittsverdi, her oppgitt kun i heltall:

kW  Kr pr. år   Kr pr. mnd    kW  Kr pr. år   Kr pr. mnd 
0,0  kr        2 125  kr      177,08   16,0  kr           7 869  kr      655,75
1,0  kr        2 484  kr      207,00   17,0  kr           8 228  kr      685,67
2,0  kr        2 843  kr      236,92   18,0  kr           8 587  kr      715,58
3,0  kr        3 202  kr      266,83   19,0  kr           8 946  kr      745,50
4,0  kr        3 561  kr      296,75   20,0  kr           9 305  kr      775,42
5,0  kr        3 920  kr      326,67   21,0  kr           9 664  kr      805,33
6,0  kr        4 279  kr      356,58   22,0  kr         10 023  kr      835,25
7,0  kr        4 638  kr      386,50   23,0  kr         10 382  kr      865,17
8,0  kr        4 997  kr      416,42   24,0  kr         10 741  kr      895,08
9,0  kr        5 356  kr      446,33   25,0  kr         11 100  kr      925,00
10,0  kr        5 715  kr      476,25   26,0  kr         11 459  kr      954,92
11,0  kr        6 074  kr      506,17   27,0  kr         11 818  kr      984,83
12,0  kr        6 433  kr      536,08   28,0  kr         12 177  kr  1 014,75
13,0  kr        6 792  kr      566,00   29,0  kr         12 536  kr  1 044,67
14,0  kr        7 151  kr      595,92   30,0  kr         12 895  kr  1 074,58
15,0  kr        7 510  kr      625,83   31,0  kr         13 254  kr  1 104,50

 

Energileddet er sammensatt slik:

Energiledd fra 1.4.22: nettleie 6,59 øre/kWh + enovaavgift 1 øre/kWh + forbruksavgift 15,41 øre/kWh= 23 + 25% mva = 28,75 øre/kWh. 

Nettleien inneholder følgende avgifter til staten:

  • Forbruksavgift f.o.m. 1.4.22: 15,41 øre/kWh

  • Enovaavgift 1 øre/kWh

  • 25% merverdiavgift.

Det betyr at nettleie uten statens avgifter er:

Fastbeløp kr 1700,-, Fastledd Effekt kr 287,20, Energiledd  6,59 øre/kWh.