Eidefoss nett AS reduserer nettleia også i april 2020. Dette som et bidrag for å redusere økonomiske utfordringer som korona-pandemien skaper for våre kunder

Eidefoss Nett as ser at en del kunder kan få problemer med å betale regninger, etter å ha redusert selskapsdrifta eller blitt permitert som følge av korona-pandemien.

I mars satte vi ned nettleia med tilnærmet 100%, og vi fortsetter vårt bidrag ved å redusere nettleia med 50% for april. Avgifter til staten vil bli fakturert på vanlig måte.

Den reduserte nettleia vil bli fakturert i første halvdel av mai, med forfall i slutten av mai.

Eidefoss Nett AS har med dette redusert nettleia med i størrelsesorden 10 millioner kroner de siste 2 månedene, for å hjelpe våre kunder i en vanskelig tid.