Fastbeløp pr. år                           8500,-
Effektledd (kr/kw pr år)                  479,-
Energiledd er marginaltapsprosent i tilknytningspunktet multiplisert med tapskraftpris.

Statlige avgifter kommer i tillegg.