Nettleiepriser Næringskunder fra 1.1.2021
Priser
Fastbeløp inkl. enovaavgift kr 800,- (kr pr. år)Kr 2500,-
Effektledd (kr/kW pr. år)
- Første 100 kWKr 380,00
- Neste 100 kWKr 342,00
- Neste 200 kWKr 304,00
- Over 400 kWKr 285,00
Energiledd (øre pr. kWh)
- Sommer (f.o.m. 1.5 til 1.10)øre/kWh 7,702
- Vinter (f.o.m. 1.1 til 1.5. og f.o.m. 1.10. t.o.m. 31.12)øre/kWh 7,982
Statlige avgifter:
- Enovaavgift (legges inn i fastbeløpet 1700+800)kr 800,00
- Forbruksavgift ordinær sats(øre pr. kWh)øre/kWh 16,69
- Forbruksavgift lav sats(øre pr. kWh) *øre/kWh 0,546
Merverdiavgift25%

Etter 4 år med uendret nettleie, setter vi i 2021 ned nettleien. Vi har reduserte kostnader på bl.a. tapskraft og til Statnett, og vi kan derfor redusere prisene i 2021. Energileddet går ned, effektleddet har en betydelig nedgang og fastbeløpet er uendret.

*lav sats for forbruksavgift gjelder for industrien etter nærmere regler i forskrift om særavgifter kapittel 12. Se forskriften på lovdata.no

Les om nettleiens ulike tariffledd og fellesbestemmelser: HER