Hele Norge innfører  i 2022 nettariffer med kapasitetsledd. Fjellnett har hatt slik tariffering for alle nettkunder siden 2009, og vi fortsetter med samme modell også i 2022. 
Nettleien holdes uendret i forhold til 2021-priser til 1.4.2022. Fra 1.4.22 settes nettleia ned, tilsvarende Statnett sin nettleiereduksjon fra samme dato. 

Nettleiepriser Næringskunder fra 1.4.2022
Priser
Fastledd inkl. enovaavgift kr 800,- (kr pr. år)Kr 2500,-
Fastledd Effekt (kr/kW pr. år)
- Første 100 kWKr 287,20
- Neste 100 kWKr 258,00
- Neste 200 kWKr 230,00
- Over 400 kWKr 215,00
Energiledd (øre pr. kWh)
- Energileddøre/kWh 6,59
Statlige avgifter
- Enovaavgift (legges inn i fastbeløpet 1700+800)kr 800,00
- Forbruksavgift ordinær sats 1.1.22 t.o.m. 31.3.22 (øre/kWh)øre/kWh 8,91
- Forbruksavgift ordinær sats f.o.m. 1.4.22 (øre pr. kWh)øre/kWh 15,41
- Forbruksavgift lav sats(øre pr. kWh) *øre/kWh 0,546
Merverdiavgift25%

 

*lav sats for forbruksavgift gjelder for industrien etter nærmere regler i forskrift om særavgifter kapittel 12. Se forskriften på lovdata.no

Les om nettleiens ulike tariffledd og fellesbestemmelser: HER