Byggestrømkasser avregnes etter samme tariff som øvrige kunder, med tillegg av kostnad for montering/demontering, og  kasseleie.

For nettleiepriser se: PrivatkunderNæringskunder.

I tillegg betales:

Montering/demontering

  • kr 3.700,- (kr 2.960,- eks. mva). Halv pris på kasse nr 2 og de neste ved montering av flere kasser samme dag.

Ukeleie

  • kr 136,00,- (kr 108,80 eks. mva) for kasser med hovedsikringer på maks 63A
  • kr 257,- (kr 205,60 eks. mva) for kasser med hovedsikringer større enn 63A, og som har stått på samme sted mer enn 2 år.

Annet

I spesielle tilfeller kan egen byggestrømskasse benyttes. Det skal da monteres måleutstyr fra Fjellnett i byggestrømskassen.

Kostnad for montering/demontering av måleutstyret er kr 3.700,- (2.960,- eks. mva), og kommer i tillegg til kostnad for kasse- montering/ demontering.