Fjellnett sine inntekter fra nettleien går til drift av nettet, til vedlikehold og investeringer, til beredskap, bygging av nyanlegg, til AMS (automatisk måleravlesning), avregning, fakturering og kundehåndtering og sist men ikke minst til elsikkerhet og eltilsyn. Fjellnett skal sikre at vi til enhver tid har en sikker og stabil strømforsyning.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som regulerer inntektene til alle nettselskapene i Norge. Nettselskapet får tildelt en ramme for hvor store inntekter de kan ha (inntektsramme). Denne reguleringen skal hindre at du som kunde må betale en høyere pris enn nødvendig. NVE skal passe på at alle aktørene i markedet opererer i samsvar med de lover og forskrifter som gjelder.

Statlige avgifter er ikke en del av nettleien, men Fjellnett er pålagt å kreve inn offentlige avgifter og ulike kostnader på vegne av andre. Disse avgiftene og kostnadene blir fakturert sammen med nettleien. Avgift til Enovas Energifond er en av avgiftene som blir krevd inn. I samarbeid med Olje- og energidirektoratet gir Enova støtte til energi- og klimatiltak, og fremmer utvikling av ny energi- og klimateknologi. Forbruksavgift (elavgift) blir krevd inn for Skatteetaten. I tillegg kommer merverdiavgiften.

Les mer om priser under Nettleie og vilkår

Hva er forskjellen på nettleie og strøm?

Som strømkunde betaler du for strømmen din til to forskjellige aktører: din strømleverandør og ditt nettselskap.

Derfor må du ha to avtaler:

  • En avtale med Fjellnett som eier, bygger og drifter det lokale distribusjonsnettet og transporterer strøm frem til deg. Dette er det du betaler nettleie for. Du kan ikke velge nettselskap selv, men må bruke selskapet som eier nettet der du bur.
  • En avtale med en strømleverandør som kjøper strømen av strømprodusent og selger videre til deg som kunde. Du må selv velge den strømleverandøren som du vil kjøpe strøm av. Strømmen i kontakten og kvaliteten på denne er uansett den samme. Et viktig vilkår for et fritt strømmarked er at overføringsnettet blir stilt til disposisjon for alle brukere på et ”likt-for-alle” vilkår. Dette betyr blant annet at du kan velge den strømleverandøren du vil, uten at det skal ha noen påvirkning på nettleien.