Strømnettet skal gi sikker forsyning, bidra til det grønne skiftet og er viktig for all verdiskaping.

Se presentasjonen her:

Hva er egentlig nettleie og hva påvirker den. (PPTX, 7MB)