Faktura fra Fjellnett viser fakturert nettleie. Du finner mer informasjon om nettleien, på menyvalget "Nettleie" på hjemmesidene våre.

Mange kunder får felles faktura for både strøm og nettleie via sin strømleverandør, dersom strømleverandøren har avtale om gjennomfakturering med Fjellnett.

På fakturaer fra strømleverandør med gjennomfakturering, vises da både nettleie og strømforbruk. Summen av disse utgjør månedlige kostnader. Prisen du må betale for strømforbruk, kan du regulere ved å ha et bevisst forhold til ditt bruksmønster for strøm.