Strømleverandørene kan inngå avtale med Fjellnett AS om såkalt gjennomfakturering. Strømleverandøren vil da viderefakturere nettleien til deg som kunde, på vegne av nettselskapet. Du vil da få felles faktura for strømforbruk og nettleie.

De kundene som har en strømleverandør uten avtale om gjennomfakturering, vil få nettleiefaktura fra Fjellnett og strømfaktura fra sin strømleverandør.