Energiloven pålegger alle nettselskap å levere strøm inntil kunden har etablert avtale med en strømleverandør. 
Når kunder uten strømavtale blir tilkoblet nettet, vil disse få strøm til såkalt ventetariff og strømmen blir levert og fakturert fra nettselskapet, inntil de har valgt seg en strømleverandør.

 

Ventetariff

Fjellnett AS leverer strøm til kunder uten avtale med strømleverandør, som i henhold til NVE sine retningslinjer er elspotpris + 6,25 øre/kWh inkl. mva (5,00 øre/kWh eks. mva) for de første seks ukene. Etter 6 uker er prisen; elspotpris + 13,5 øre/kWh inkl. mva (10,8 øre/kWh eks. mva).

Særskilt ordning i perioden 1.12.22. til 1.7.2024:

For å avhjelpe kunder uten strømleverandør i forbindelse med de høye strømprisene, har Olje- og Energidepartementet bestemt at i perioden 1.12.22 til 1.7.24 skal påslaget settes lik områdepris  på Nord Pool Spot pluss maksimalt 5 øre/kWh i påslag eksklusive avgifter. Det betyr at i denne perioden er påslaget 6,25 inkl. mva.

Når denne særbestemmelsen utløper den 1.7.2024, går påslaget etter seks uker tilbake til vanlig ordning: Dvs. prisen på ventetariff er elspotpris + 13,5 øre/kWh inkl. mva. (10,8 øre/kWh eks. mva.).

Vanlig nettleie kommer i tillegg.

Strøm levert med ventetariff er dyrere en vanlig strømleveranse og er ikke ment som en permanent løsning. Ta derfor kontakt med ønsket strømleverandør og inngå en ordinær strømavtale. Du finner oversikt over strømleverandører på www.strompris.no. 

Hvordan unngå å få strøm levert på leveringsplikt?

Inngår du avtale med strømleverandør FØR det har gått 30 virkedager, så kan du få strømavtalen registrert fra startdato.

Her finner du informasjon om valg av strømleverandør.