• Fastbeløp pr. år                                                                                  kr 11900,-
  • Effektledd f.o.m. 1. januar - t.o.m. 31.mars 2022  (kr/kw pr år)          kr     423,-
  • Effektledd f.o.m. 1. april- t.o.m. 31. desember 2022 (kr/kw pr år)      kr     320,-


Energiledd er marginaltapsprosent i tilknytningspunktet multiplisert med tapskraftpris.

Statlige avgifter kommer i tillegg.