Nettleiepriser næringskunder fra 1.1.2023
Priser
Fastledd grunnbeløp, inkl. enovaavgift kr 800,- (kr pr. år)Kr 2500,-
Fastledd Effekt (kr/kW pr. år)
- Første 100 kWKr 468,80
- Neste 100 kWKr 422,-
- Neste 200 kWKr 375,-
- Over 400 kWKr 352,-
Energiledd (øre pr. kWh)
- Energileddøre/kWh 10,608
Statlige avgifter
- Enovaavgift (legges inn i fastbeløpet 1700+800)kr 800,00
- Forbruksavgift ordinær sats (øre pr. kWh) 1.1.23 - 1.4.23øre/kWh 9,16
- Forbruksavgift ordinær sats (øre pr. kWh) 1.4.23 - 1.1.24øre/kWh 15,84
- Forbruksavgift lav sats(øre pr. kWh) *øre/kWh 0,546
Merverdiavgift25%

 

Det tas forbehold om endringer i statens avgifttssatser. 

*Lav sats for forbruksavgift gjelder for industrien etter nærmere regler i forskrift om særavgifter kapittel 12. Se forskriften på lovdata.no

Les om nettleiens ulike tariffledd og fellesbestemmelser.