Vi ber om å få oppgitt eventuelt tomtenummer, gnr/bnr, navn, adresse, telefonnr og oversendt kart for tomt i uregulert område. Vi inngår alltid skriftlig tilknytningsavtale før tilknytning av nye installasjoner.

Tilknytningsavtalen sier noe om mulige maksimale effektuttak på installasjonen, begrensningssikringer, vilkår og anleggsbidrag.

Ta også kontakt med autorisert installatør på forhånd for å vurdere hvor store begrensningssikringer / overbelastningsvern installasjonen trenger.

Kostnader i forbindelse med nødvendige utbyggingstiltak i strømnettet må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket, i form av et anleggsbidrag (nve.no).

Se i dokumentkboksen til høyre for reglene for anleggsbidrag hos Fjellnett.

Fyll ut skjema som du finner under "lenker", og vi får din henvendelse registrert i vårt system. Du vil få tilbakemelding/tilbud om tilknytningsavtale når vi har fått sett på saken.