Vi ber om å få oppgitt eventuelt tomtenummer, gnr/bnr, navn, adresse, telefonnr og oversendt kart for tomt i uregulert område. Vi inngår alltid skriftlig tilknytningsavtale før tilknytning av nye installasjoner.

Tilknytningsavtalen sier noe om mulige maksimale effektuttak på installasjonen, begrensningssikringer, vilkår og anleggsbidrag.

Ta også kontakt med autorisert installatør på forhånd for å vurdere hvor store begrensningssikringer / overbelastningsvern installasjonen trenger.

Kostnader i forbindelse med nødvendige utbyggingstiltak i strømnettet må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket, i form av et anleggsbidrag (nve.no).

Reglene for anleggsbidrag hos Fjellnett, finner du under Dokumnenter i menyen til høyre i bildet.

Fyll ut skjema som du finner ved å klikke på knappen nedenfor, og vi får din henvendelse registrert i vårt system. Du vil få tilbakemelding/tilbud om tilknytningsavtale når vi har fått sett på saken.

Klikk her for skjema

Du finner også bestillingskjemaet under "lenker" i menyen til høyre.