Sikkerhetssone fra høyspenningslinjer.

Arbeider du med trefelling, anleggsmaskiner, skogsmaskiner eller andre redskaper som krever stor fri høyde, må du undersøke om det finnes høyspenningslinjer i nærheten av arbeidsstedet.

Skal du arbeide nær linjen, må du kontakte Fjellnett på forhånd.

  • Det er anbefalt å ta kontakt ved arbeid nærmere enn 30 meter fra linja. 

Da kan vi gi råd, slik at arbeidet kan foregå sikkert uten fare for skade på personer eller anlegg.

Det er ikke tillatt å lagre tømmer, masser eller redskap, nær eller under høyspenningslinjer slik at avstanden til omgivelsene blir redusert. Dette gjelder også for brøyting av snø, i hauger under linje.

Graving - kabler

Tre ting du må vite før du graver:

  1. Kabelpåvisning er gratis for grunneier, og er et krav for å få avklart om det er strømførende kabler der du skal grave.
  2. Erstatning vil bli krevd dersom du skader strømnett som nettstasjoner, kabler eller ledninger.
  3. Skade på elektriske kabler kan føre til alvorlige personskader og kan være livsfarlig.

Ved graving i bakken må en alltid sjekke om det finnes nedgravde kabler på stedet. Fyll ut skjema: Kabelpåvisning, eller send kart til post@fjellnett.no med inntegna anleggsplass. Vi trenger varsel 2-5 arbeidsdager på forhånd.

Hva gjør du hvis uhellet er ute?

Kommer maskin i berøring med høyspenningslinje skal du omgående:

  • Varsle Fjellnett så raskt som mulig på tlf 468 79 222
  • Sørge for at ingen kommer i nærheten av, eller i berøring med kjøretøyet.
  • Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av.

Dersom du på grunn av brann, må forlate kjøretøyet:

  • Unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig.
  • Hopp ned på bakken med bena godt samlet.
  • Fjern deg fra kjøretøyet ved å hinke eller gå med korte skritt.

Erstatning ved skade 

Den som skader Fjellnett sine anlegg, vil kunne bli holdt økonomisk ansvarlig.

Ta kontakt med oss i god tid på telefon 61 23 82 90, eller post@fjellnett.no, for å varsle om arbeid nær Fjellnett sine linjer eller kabler.

Kravene er fastsatt i: