Ved bestilling trenger vi opplysning om følgende:
  • Hvem er byggherre
  • Hvor en ønsker påvisning (kart/adresse)
  • Navn på kontaktperson og telefonnummer
  • Ønsket dato for påvisning

Bestillingsskjema finnes nederst i denne artikkelen.

Betalingsmodell for utlevering av kart (kartlegging av kabler i prosjekt/anleggsområde)

Byggherre er avgjørende for om det skal betales for arbeid med graveforespørsler og eventuell utsending av kart.

  • Påvisning av Fjellnett sine kabler på egen grunn, utføres gratis.
  • Hvis bestiller graver på vegne av en byggherre som er Grunneier, er tjenesten gratis
  • Hvis bestiller selv er Grunneier og ønsker å klarere egen eiendom, er bestiller selv å anse som byggherre, og tjenesten er gratis.
  • Bestillere som ønsker klarert områder utenfor egen eller byggherres eiendom, blir fakturert for kartlegging.

Timepriser for fakturering blir opplyst ved henvendelse.

Akutte hendelser

For gravehenvendelser ved akutte vannlekkasjer eller kabelfeil, er tjenesten gratis. Med akutt vannlekkasje og kabelfeil, menes større vann- og kloakklekkasjer, kritiske feil på infrastruktur eller andre presserende forhold som berører samfunn/økonomi.

Husk at det er den som graver som er ansvarlig for eventuelle skader, og som kan bli holdt økonomisk ansvarlig.