Det lokale Eltilsyn hos oss har tilbud til ulike grupper, der vi kan komme på besøk og ha en time eller to med opplæring innen elsikkerhet og strøm.

  • Vi tilbyr alle på 7. trinn gratis tur til Energisenteret på Hundefossen hvert år.
  • For 9. trinn på ungdomsskolen tilbyr vi undervisningsopplegg, der elevene får prøve seg på elektriske koblinger og får lære om el-sikkerhet og brannfare med elektrisk årsak.
  • For fremmedspråklige i Voksenopplæring, har vi tilbud om klassetime om elsikkerhet og strøm. 
  • Hjemmetjenesten i kommunene kan også få besøk av oss for å lære om elsikkerhet.

Dersom dere som skole, hjemmetjeneste eller flyktningtjeneste ønsker besøk av oss, ta kontakt med Tilsynsingeniør Richard Høiberg 

Når det gjelder tilbud til skoleelever, så håper vi at i tillegg til at elevene lærer om strøm og el-sikkerhet, at noen kanskje interesse for faget, slik at de velger utdanning innen for feltet senere.

I 2023 var nesten 200 elever på 7. trinn, på Energisenteret fra vår region.

elever på Energisenteret

Se hvor morsomt det er, dette er en film fra Energisenteret : Vimeo-Energisenteret

Vi jobber også aktivt med rekruttering, for å få flere til å velge utdanning innen våre fagfelt. Les om dette i artikkelen: Rekruttering til kraftlaget vårt.

 

Bilder er fra Energisenteret på Hunderfossen.