Statens Strålevern har lagt ut dette informasjonsskrivet vedr. stråling fra nye AMS-målere

Stråling fra nye AMS-målere (pdf)

Utdrag fra informasjonsskrivet:

Det spiller ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren din sender data til nettselskapet, for strålingen er fortsatt svak.

Alle teknologiene som brukes i de ulike strømmålerne gir svak stråling.

Maksimal sendeeffekt for målerne er 0,5 watt. En mobiltelefon kan sende med opptil 2 watt. Den lave sendeeffekten gjør at strålingen er svak og ligger langt under de anbefalte grenseverdiene.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har gjennomført kontrollmålinger av strålingen fra målerne som viser at strålingen er langt under én tusendel av grenseverdiene.

Dokumenter