Radiokommunikasjon i hverdagslivet

Forbruksdata sendes fra strømmåleren til nettselskapet ved hjelp av radiokommunikasjon. Radiokommunikasjon er en trådløs form for kommunikasjon som benytter elektromagnetiske bølger, også kalt radiobølger.

Dataene dine er sikre

Med en fjernavlest strømmåler sendes forbruksdataene automatisk til nettselskapet. Forbrukeren slipper dermed å rapportere inn data, og man unngår manuell måleravlesning.

Databeskyttelse

Fjernavleste strømmålere samler inn data om ditt forbruk ( og enhver produksjon ved strømproduserende installasjoner som solcellepaneler). I tillegg brukes dataene til å sikre kvalitet på levering og optimalisering av strømnettet.

Når dataene registreres på den fjernavleste strømmåleren, blir de kryptert. De sendes deretter til nettselskapet i en sikret database. Dette betyr at de innsamlede dataene ikke er tilgjengelig for uautoriserte personer.

Den fjernavleste strømmåleren er godkjent for registrering av forbruk. Måleren påvirkes ikke av eksterne faktorer som kraftige magnetfelt eller fysiske forsøk på sabotasje. Blir fjeravleseren forsøkt tuklet med, blir de sendt ett alarmsignar til nettselskapet.

All innsamlede data er beskyttet av det norske lovverket for behandling av personlig data.

Fakta om strømmåleren og radiokommunikasjon
  • Måleren er CE-merket og oppfyller derfor alle relevante europeiske og nasjonale krav, inkludert kravene relatert til helse i forbindelse med elektromagnetisk stråling*
  • Tester som er utført av en uavhengig tredjepart har konkludert med at målerens trøling er godt under de gjeldende grensene for elektromagnetisk stråling.
  • Følgende er eksempler på elektriske apparater som bruker radiobølger til kommunikasjon, og som dermed sender ut elektromagnetisk stråling
    • TV-apparater/smart TV-apparater, datamaskiner og WiFi, husholdningsapparater, fjernkontroller til biler, babymonitorer, trådløse dørklokker, telefoner, sensorer til alarmer og klimastyring.
  • Radiokommunikasjon bruker frekvenser som er 22 000 ganger høyere enn det hørbare området til en gjennomsnittsperson. Innen naturvitenskapen blir radiobølger karakterisert av andre egenskaper enn akustiske lydbølger, og er derfor ikke hørbare.
  • Strømmåleren kommuniserer på frekvenser i området 433-444 MHz.

*Grenseverdiene til elektromagnetisk stråling settes av en uavhengig organisasjon som kalles ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)