Du som har vært vant til å slå av hovedbryteren når anlegget ikke er i bruk, skal nå heller stenge strømmen ved å bruke den interne bryteren i måleren. Grunnen til dette er at da vil vi kunne innhente korrekte måleverdier, og du slipper å bli stipulert med strømforbruk du ikke har. Du vil alltid bli avregna riktig mengde strøm, til riktig tidspunkt og riktig pris.

Frakobling av strømmen

gjøres ved først å trykke en gang på den venstre grønne knappen under displayet på måleren (grønn pil bilde 1). Displayet vil da se ut som i bilde 2. Nå trykker du en gang til på samme knapp, og holder denne inne i minst 6 sekunder til du hører et "smell", og strømmen kobles fra. Nå vil lampe i måleren markert med rød pil blinke rødt.

Tilkobling av strømmen

Displayet vil i løpet av noen minutter hoppe tilbake til opprinnelig stilling (bilde 1). Når du skal koble strømmen til igjen, trykker du og holder inne den venstre grønne knappen (markert med grønn pil) i minst 6 sekunder til du hører et "smell" og strømmen er tilbake.