Målerkontroll.

Det er svært sjelden det er funnet feil på AMS-målerne som nå brukes. Vi har lang erfaring i å vurdere, og se etter unormalheter på måleverdier. Vi kan derfor si at strømmåleren måler riktig, i de aller fleste tilfelle.

Er du likevel i tvil, utfører vi kontroll av måleren din mot et gebyr på kr 2500,- inkl. mva. Dersom det skulle bli funnet feil med måleren, så bortfaller gebyret.

Før du bestiller målerkontroll, kan det være lurt å sjekke om det er andre årsaker til at forbruket er høyere enn ventet:
 • Feil på elektrisk utstyr eller anlegg (f.eks. defekt termostat på varmvasstank, varmekabler eller elvestadledning for vannrør).
 • Feil på eventuell elektrokjel
 • Varmeovner uten termostatstyring og nattsenking
 • Varmeovner i uisolert rom (garasje, bod o.l)
 • Kan du ha tilkobla mer elektrisk utstyr, enn du har tenkt over. Kartlegg hva som faktisk står på, og hvor mange watt hvert enkelt utstyr trekker.
 • Om du ikke har AMS-måler, så kan manglende/feil måleravlesning medføre for høy/lav stipulering av forbruk.
Kartlegg forbruket ditt før du bestiller målerkontroll
 • Bruk forbruksoversikten på Min side 
 • Bruk funksjonaliteten på strømmåleren til å vise strømforbruket "akkurat nå".
  • Kamstrup måler: Trykk tre ganger på den grønne knappen til venstre på måleren sjekk at det står kW til høyre i displayet. Les av verdi for kW.
 • Legg så ut en og en sikring, og legg merke til endringer vist i displayet. Slik finner du hvilken kurs du har mest forbruk på.
 • Undersøk deretter hva som er koblet til disse sikringene.

Mener du fortsatt at måleren din kan ha feil, kan du bestille kontroll ved å sende en epost til nett@fjellnett.no. Oppgi målernummer på den strømmåleren du ønsker vi skal kontrollere. Vi må da også ha en avtale om kontrollbesøk. Oppgi gjerne noen tidspunkt der det kan passe så tar vi kontakt for avtale. Kontrollbesøk gjøres i arbeidstiden; mandag-fredag 7:30-15:30.