Det anbefales at Fjellnett kontaktes dersom anleggs-aktiviteter skal foregå i en horisontal avstand nærmere enn 30 meter.

Se også Renblad-Anleggsmaskiner og elektriske anlegg, (PDF, 1MB) som ligger som pdf-dokument i menyen til venstre.

Ta kontakt med oss på telefon 61 23 82 90, for å varsle om arbeid nær Fjellnett sine linjer.

Kravene er fastsatt i:
Erstatning ved skade 

Den som skader Fjellnett sine anlegg, vil kunne bli holdt økonomisk ansvarlig.