Sikkerhetssone fra høyspenningslinjer.

Arbeider du med trefelling, anleggsmaskiner, skogsmaskiner eller andre redskaper som krever stor fri høyde, må du undersøke om det finnes høyspenningslinjer i nærheten av arbeidsstedet.

Skal du arbeide nær linjen, må du kontakte Fjellnett på forhånd.

  • Det er anbefalt å ta kontakt ved arbeid nærmere enn 30 meter fra linja. 

Da kan vi gi råd, slik at arbeidet kan foregå sikkert uten fare for skade på personer eller anlegg.

Det er ikke tillatt å lagre tømmer, masser eller redskap, nær eller under høyspenningslinjer slik at avstanden til omgivelsene blir redusert. Dette gjelder også for brøyting av snø, i hauger under linje.

Ta kontakt med oss på telefon 61 23 82 90, for å varsle om arbeid nær Fjellnett sine linjer.

Hva gjør du hvis uhellet er ute?

Kommer maskin i berøring med høyspenningslinje skal du omgående:

  • Varsle Fjellnett så raskt som mulig på tlf 468 79 222
  • Sørge for at ingen kommer i nærheten av, eller i berøring med kjøretøyet.
  • Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av.

Dersom du på grunn av brann, må forlate kjøretøyet:

  • Unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig.
  • Hopp ned på bakken med bena godt samlet.
  • Fjern deg fra kjøretøyet ved å hinke eller gå med korte skritt.

Graving - kabler

Ved graving i bakken må en alltid sjekke om det finnes nedgravde kabler på stedet. Fyll ut skjema på vår heimeside: https://www.fjellnett.no/kabelpavisning/category1215.html, eller send kart til post@fjellnett.no med inntegna anleggsplass. Vi trenger varsel 2-5 arbeidsdager på forhånd.

Erstatning ved skade 

Den som skader Fjellnett sine anlegg, vil kunne bli holdt økonomisk ansvarlig.

Kravene er fastsatt i: