Bildene viser en enkel bruksanvisning for Kamstrup strømmåler