Problemer med strømforsyningen? Årsakene til strømbrudd kan være mange. Her er noen tips for hvordan du skal gå frem dersom strømmen blir borte eller oppfører seg unormalt:

  • Er strømmen frakoblet på grunn av manglende betaling, kontakt oss i normal arbeidstid.
  • Er det annonsert planlagte strømbrudd for området, vent til strømmen kommer tilbake. Annonseringen angir tidsrommet for strømstansen.

Dersom naboen har samme problem som deg, er det mest sannsynlig at feilen ligger på Fjellnett sitt nett. Det er da tid for å kontakte oss.

Dersom naboen ikke har de samme problemene, bør følgende kontrolleres før en kontakter Fjellnett:

  • Sjekk hovedsikringene og kurssikringene i sikringsskapet. Dersom du har sikringer ute ved grunnmur eller på loftet bør de også kontrolleres.
  • Har du jordfeilbryter(e), sjekk om de(n) har koblet ut. Er du usikker på hvordan en jordfeilbryter betjenes, se betjeningsanvisningen.

Fjellnett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsnettet frem til husveggen. Skap ved grunnmur og alt på innsiden av husveggen er private anlegg, og feil her må utbedres av autoriserte/registrerte installatører.

Fjellnett har døgnkontinuerlig beredskap for drift av strømnettet, for i størst mulig grad å ha stabil og sikker strømforsyning til våre kunder. Større feil og strømutfall vil straks bli registrert i vår driftssentral. Gjenoppretting av drift og feilretting blir igangsatt umiddelbart. Sjekk vårt strømbruddkart, for feil vi allerede kjenner til.

OBS! Fjellnett AS betaler ikke regninger fra elektriker for utrykning og feilsøking, dersom vi ikke blir kontaktet på forhånd.
Ring oss dersom:
  • du er i tvil om vi har registrert en feil,
  • du har sett noe som kan være nyttig informasjon om feilsted og feilretting.
Feilmelding på telefon:
  • I arbeidstid (kl 08:00 - 15:00): 61 23 82 90
  • Utenom arbeidstid: vakttelefon 46 87 92 22 gjerne på sms
Annen nyttig informasjon til Fjellnett:

Vi ser gjerne at våre kunder ringer, eller sender oss melding på e-post om andre ting som kan være nyttig for oss å vite, og som gjør at vi kan yte en bedre service til våre kunder.

Slike ting kan være:
  • - Hærverk og skade på våre anlegg.
  • - Skog og trær som har vokst opp i våre linjer og er fare for drifta.

NB: meldinger som sendes via skjemaet under, blir kun lest i ordinær kontortid. Ved hendelser utenom vanlig åpningstid, som krever handling straks, ta kontakt på vakttelefon 46 87 92 22.