Ved inn- eller utflytting skal du kontakte din strømleverandør for bestilling/oppsigelse av strøm- og nettleieavtale.

Om du glemmer å ta med strøm- og nettleie på flyttelasset, kan du risikere å flytte inn i en bolig uten strøm. Glemmer du å si opp avtalen på den adressen du flytter fra, risikerer du å må betale lengre enn nødvendig.

Huskeliste ved flytting av strøm og nettleie:

 • Kontakt strømleverandør, for bestilling/oppsigelse.
  • Om du ikke har en strømleverandør du ønsker å fortsette med, kan du sjekke Forbrukerrådet sin strømprisportal: www.strompris.no (ekstern lenke).
 • Bestill strømavtale så fort du vet flyttedato, helst før du flytter, slik at endringen er registrert i tide både hos strømleverandør og nettselskap. Glemmer du dette, kan du risikere at strømmen i boligen er avslått. 
  • Strømleverandøren ordner det praktiske ved å si opp avtale med forrige leverandør, og gi beskjed til nettselskapet.
 • Målepunkt ID, eller Målernummer, identifiserer hvilken adresse du skal melde flytting om. Dette finner du i sikringsskapet eller på en strømregning som gjelder adressen.
  • Målepunkt-ID eller målernummer, må oppgis til strømleverandøren.
  • Husk alltid å dobbeltsjekke at det er riktig målernummer og målepunkt-id, ved å sjekke i sikringsskapet. 
  • Er du usikker på hvilken måler som tilhører din leilighet, kan du undersøke ved å skru av hovedsikringen, for å se om det blir mørkt i leiligheten din.
  • Det er veldig kjedelig å betale for naboen.
 • Dersom strømleverandør ikke kan kontaktes, kan du bruke Fjellnett sitt skjema, som du finner under "Lenker" til høyre her på siden. Skjemaet kan brukes for bestilling og/eller oppsigelse av nettleieavtale med Fjellnett AS.
  • Merk at man ikke kan si opp en nettleieavtale med tilbakevirkende kraft, uten at vi samtidig har bestilling fra ny kunde fra samme dato. Dersom vi ikke har opplysninger om hvem som flytter inn/tar over så vil strømmen bli avstengt. 
 • De som ikke har valgt en strømleverandør får strøm levert fra Fjellnett i henhold til nettselskapets lovpålagte plikt til å levere strøm. Dette kalles Leveringsplikt eller ventetariff, og er ment som en midlertidig ordning, og vil normalt være dyrere enn strøm fra en vanlig strømleverandør. 

Ved overtagelse (uten stenging), vil målerstand registrert på dato for overtagelse avtalt mellom den som flytter ut og den som flytter inn, være gjeldende.

Om målerstand ikke er tilgjengelig, eller det er uklart hvem som skal overta, må Fjellnett få tilgang til måleren for avlesning og stenging av anlegget.

Dersom nettkunden flytter, eller på annen måte blir avskåret fra å benytte nettet, kan avtalen sies opp med 14 dagers varsel. Ved manglende oppsigelse av avtalen, er nettkunden ansvarlig for nettleie og evt. strøm til leveringsplikt, inntil nettselskapet får stengt anlegget og lest av måleren, eller det er inngått avtale med annen nettkunde.